Afspraak

Tandartspraktijk Budé - Afspraak

Afspraak

Mail

U kan een afspraak maken via email via info@tandartsbude.be.

Telefoon

U kan ons bereiken op het telefoonnummer: 089 56 53 69

Annulatie

Als u een gemaakte afspraak niet kan nakomen vragen wij om minstens 24 uur van te voren te verwittigen liefst telefonisch. Dit laat ons toe om iemand anders sneller te helpen. .

Indien u niet of niet tijdig verwittigt zien wij ons genoodzaakt de voorziene tijd in rekening te brengen. Indien drie maal een afspraak niet wordt nagekomen zal u geen nieuwe afspraak meer kunnen krijgen